Kontakta Lefi Ekonomi AB


Vi hjälper dig att få perspektiv på din verksamhet.

Våra tjänster präglas av integritet, kvalitet och professionalism. För att skapa en framgångsrik verksamhet behöver du en god bild av företagets risker och möjligheter. När du ska genomföra en förändring är det viktigt att du har nått insikt om den rätta metoden eller den främsta lösningen.


Oavsett om du anlitar oss för redovisning eller rådgivning bygger våra tjänster på metoder och processer som garanterar hög kvalitet. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.


 

 Adress

Propellervägen 6A
S-183 62 Täby
Sweden

LEFI Ekonomi AB

Org nr: SE 556630-7566

Telefon och Faxnummer

Tel: + 46 8 544 450 32
Fax: + 46 8 544 450 33

E-post

info@lefi.se