Lefi Ekonomis Tjänster

iStock_000004470271Medium_dator_anvandare.jpg

LEFI hjälper kunderna att förenkla sitt företagande


Vi hjälper våra kunder med att administrera sin verksamhet. Detta ökar möjligheten till att fokusera på kärnverksamheten och därmed bli mer framgångsrik. Vi strävar efter att förse våra kundföretag med kvalitetslösningar som också är kostnadseffektiva. Varje klientrelation är för oss ett partnerskap. Vi tror att vår framgång är ett resultat av våra klienters framgång. Vi är hängivna en nära och personlig service.

  • Redovisning
  • Skattedeklarationer
  • Skatteplanering
  • Inkomstdeklarationer
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Fakturering
  • Ekonomisk rådgivning
  • Personaladministration
  • Löneadministration